Inschrijving De Karwij voor schooljaar 2022-2023
 
Via dit formulier kan u vanaf 21-04-2022 (voor broers en zussen van huidige leerlingen op De Karwij van 14-03-2022 tot 25-03-2022) de gegevens van uw zoon of dochter ingeven m.b.t. een (eventuele) inschrijving voor de Karwij

Na het doorsturen van het formulier ontvangt u een mail, met daarin alle specifieke gegevens die u ingaf. U wordt hieromtrent gecontacteerd, of u kan ook steeds zelf contact opnemen met de school via email (info@de-karwij.be) of telefoon (09.348.67.86).

Het kan zijn dat de capaciteit van de klas of opleiding die u kiest reeds bereikt is alvorens u uw gegevens hebt doorgestuurd. In dat geval betekent het doorsturen van onderstaand formulier NIET dat uw zoon of dochter effectief ingeschreven is. De datum en tijdstip van het doorsturen van uw gegevens gelden bij een gebrek aan inschrijvingscapaciteit wel als criterium om eventuele volgorde van inschrijvingen te bepalen in het geval dat er bv. plaatsen zouden vrijkomen.

Gelieve alle velden nauwkeurig in te vullen!
     
Familienaam leerling *
Voornaam leerling *
Geboortedatum leerling *
Rijksregisternummer leerling (zie achterzijde identiteitskaart) *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *
Geslacht *
Inschrijving voor leerjaar *
Inschrijving voor opleiding *

Is er reeds een verslag M-decreet (ja of neen)

*
Type (zie M-decreet verslag) *
Naam papa *
Naam mama *
Officieel adres leerling (straat - huisnummer - postcode - gemeente) *
GSM papa *
GSM mama *
Email papa *

Email mama

*
Naam vorige school *
     
Naam inschrijver *
     

Belangrijk: Indien dit een inschrijving voor het observatiejaar (= 1e jaar) betreft, is het belangrijk dat wij de volgorde van de interesses kennen van uw zoon of dochter aangaande onze 4 vervolgopleidingen in de opleidingsfase, volgend op dit observatiejaar. We bekijken dan of de spreiding binnen de verschillende keuzes het mogelijk maken om het aanbod af te stemmen op de aangegeven interesses. Indien dit praktisch niet mogelijk is, krijgt jullie zoon of dochter een evenredig aanbod van alle 4 de opleidingen. We houden jullie hieromtrent steeds op de hoogte. Gelieve daarom de volgorde van de interesses van uw zoon of dochter aan te geven door de cijfers 1 (= meest interesse), 2, 3 en 4 (=minst interesse) achter de vier verschillende vervolgopleidingen te zetten.

Basis Horeca

**
Basis Haarverzorging **
Basis Schilderen en Decoratie **
Basis Bouw **
     

Aanvullende wensen/vragen/...

 
   
Akkoord met schoolreglement en pedagogisch project? (klik op de link om het te lezen). Antwoorden met ja of neen. Enkel "ja" kan in aanmerking komen voor een effectieve inschrijving. *
     
 
 
*Velden met een *vermelding zijn verplicht in te vullen (= alle velden, behalve aanvullende wensen of vragen)!
**Velden met een **vermelding zijn verplicht in te vullen bij een inschrijving voor het observatiejaar (= 1e jaar)!
Je kan ons ook steeds bereiken via telefoon 09/3486786
Inschrijving is pas definitief indien bevestigd door een Karwij medewerker